500x500

Haber Başlık

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin bir yıllık ajandası belli oldu. Önümüzdeki yılda ekonomide vatandaşı yakından ilgilendiren konularla önemli adımlar atılacak. 2020 yılında hedeflenen başlıklar özetle şöyle:

ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 8.5: Para politikasının finansal istikrarı da gözetecek şekilde enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülmesi, maliye politikasıyla eş güdümün güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerle tüketici enflasyonunun gelecek yıl sonunda yüzde 8,5'e indirilmesi hedefleniyor.

İŞSİZLİK GERİLEYECEK: Ekonomideki toparlanma süreci ve bu sürecin etkisiyle yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanması öngörülüyor. İstihdamın bir önceki yıla göre yaklaşık 1,1 milyon artması, işsizliğin ise yüzde 11,8'e gerilemesi planlanıyor.

TASARRUFA YENİ MODEL: Borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek. Belirlenen alanlarda konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller oluşturulacak.

GIDADA SPEKÜLASYONA ÖNLEM: Gıdada dönemsel fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesi için soğuk depo zincirleri desteklenecek. Et, süt, meyve-sebze ve su ürünleriyle ilgili 2020 sonunda lisanslı depo sayısı 100'e ulaştırılacak.

TARIMA ERKEN UYARI SİSTEMİ: Tarım ürünlerinin arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkan veren bir erken uyarı sistemi kurularak, gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak takip edileceği "ürün gözetim mekanizması" hayata geçirilecek.

PRİM ÖDEMELERİ HASATA GÖRE: Çiftçilerin ve mevsimlik çalışanların SGK prim ödeme dönemleri belirlenecek. Mevzuatta yapılacak değişiklikle tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süresiz çalışanların prim ödeme süreleri hasat dönemlerine göre yeniden düzenlenecek.